Strona Gwna Forum Dyskusyjne Joomla Mambo Komponenty Moduy! Pobierz Pliki Ksiga Goci-Dopisz Si!! Napisz do nas! Okienka Popups dziki overLIB!
Dzisiaj jest wtorek, 28 stycznia 2020 r. 28 dzie roku
Prawa Autorskie serwisu JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo
PageRank strony http://www.jokris.info Dodaj Nowoci z serwisu Jokris.info do swojej strony iGoogle
 
JOOMLA! TO NAJLEPSZY OBECNIE SYSTEM CMS NA WIECIE! I ZA DARMO!!. PODZIKUJMY TWRCOM. JOKRIS
 
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Joomla! - Menu
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Apel o pomoc
Pomoc dla Kuby Kowalskiego - Przeka¿ 1% Podatku
Przeka¿ 1% podatku dla Jakuba Leszka Kowalskiego
Migracja do Joomla 1.5
Wykonam migracjê
z
Joomla 1.0.XX
do
Joomla 1.5.XX
Zainteresowanych proszê o sk³adanie ofert na mój adres
E MAIL.
Dodaj Do Zak³adek
 
 
Add to Technorati Favorites
Menu g³ówne
Forum Ostatnie posty

Zobacz wiêcej postów...
Gor±co polecam!!!
Kurs autorstwa Wojtka Romanka tworzenia komponentów do Joomla 1.5. Kursy programowanie, c++, delphi, assembler, c#, csharp, sharp, 8051, 80535, pascal. Programy autorskie. Komponenty do Joomla!. Gor±co polecam. Oby jak najwiêcej takich programistów!...
Najczê¶ciej pobieraj±...
Mod Januszczyk

Ksiêga Go¶ci-Wpisy
Lukas
Bardzo przydatna strona, korzystam.
Kontynuuj
Krzysztof
Witam, zapraszam na ulotki.
Kontynuuj
Skype Web
Zadzwoñ do mnie poprzez Skype!
Szukaj w Google
Google Polska!

internet

www.jokris.info
www.2es-sqad.info
pl.wikipedia.org
Kalendarz Imienin
28 Stycznia 2020
Wtorek
Imieniny obchodz:
Agnieszka, Augustyn,
Flawian, Ildefons,
Julian, Karol,
Leonidas, Piotr,
Radomir, Roger,
Waleriusz
Do koca roku zostao 339 dni.
Cytaty
Prawdziwa wiedza to wiadomo rozmiarów wasnej ignorancji.
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
© 2020 JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo
(C) 2020 JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo
Google Twoja Wyszukiwarka
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Forum Joomla / Mambo :: JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo
Forum JOKRIS.INFO
Witaj, Internauto!
Prosz Zaloguj si aby napisa post lub Zarejestruj.
Zapomniae haso?
Jokris - Administrator SerwisuZagadaj na Gadu- Gadu
Zadzwo do mnie poprzez Skype!
Zagadaj na Tlena

Problem z sond± i modu³em szukaj -Joomla 1.5.2 (1 wej)
Id na sam d Odpowiedz

TEMAT: Problem z sond± i modu³em szukaj -Joomla 1.5.2

#3384
principio (Uytkownik)
principio
Nowicjusz
Posty: 4
graphgraph
Problem z sond± i modu³em szukaj -Joomla 1.5.2 2008/04/04 18:25 Oklaski: 0  
Witam,
Zainstalowa³em w³a¶nie Joomla 1.5.2 i wszystko jest cacy, nie dzia³a tylko sonda ani modu³ search. Je¶li u¿yje siê "Szukaj" ze strony g³ównej otrzymujê komunikat 404 o nie istniej±cej stronie index.php. Bardzo dziwne bo strona na 100% istnieje. Kiedy dam "Od¶wie¿" w przegl±darce wraca strona g³ówna serwisu. Trochê inaczej dzieje siê na jakiej¶ podstronie, np. tu. Joomla zamiast wy¶wietliæ wyniki wyszukiwania wraca do strony z której wyszukiwanie zosta³o wywo³ane. Bardzo podobna sytuacja ma miejsce gdy próbujê oddaæ g³os w sondzie. Szuka³em w necie, szuka³em na tym forum, ale nigdzie nie uda³o mi siê znale¼æ rozwi±zania mojego problemu.
Strona stoi na home.pl pod adresem www.principio.pl (Apache). Zmieni³em nazwê pliku na .htaccess wrzuci³em polski jêzyk na panel administratora i stronê. My¶la³em ¿e to mo¿e przez to, ale gdy wróci³em do ustawieñ domy¶lnych sytuacja nie uleg³a poprawie.
Gdy wy³±czy³em proste adresy, wróci³em do nazwy pliku htaccess.txt oraz w³±czy³em raportowanie b³êdów, po próbie u¿ycia "Szukaj" otrzyma³em nastêpuj±cy komunikat:

Call stack
# Function Location
1 JSite->dispatch() /index.php:68
2 JComponentHelper->renderComponent() /includes/application.php:124
3 require_once() /libraries/joomla/application/component/helper.php:161
4 JController->execute() /components/com_search/search.php:25
5 SearchController->display() /libraries/joomla/application/component/controller.php:236
6 JController->display() /components/com_search/controller.php:37
7 JController->getView() /libraries/joomla/application/component/controller.php:293
8 JError->raiseError() /libraries/joomla/application/component/controller.php:470
9 JError->raise() /libraries/joomla/error/error.php:173
10 JException->__construct() /libraries/joomla/error/error.php:138


Ma kto¶ jakie¶ pomys³y? Je¿eli trzeba podaæ jakie¶ dodatkowe dane chêtnie je udostêpniê (z wyj±tkiem has³a administratora )
Nie mam te¿ pojêcia jak ustawiona jest zmienna RG_EMULATION w pliku "globals.php" bo takiego pliku nie mam w g³ównym katalogu Joomla.
Help...
Podro
Compaq Presario V6000
Joomla 1.5.2
www.principio.pl
  Temat zosta zablokowany.
#3386
principio (Uytkownik)
principio
Nowicjusz
Posty: 4
graphgraph
Odp:Problem z sond± i modu³em szukaj -Joomla 1.5.2 2008/04/05 01:21 Oklaski: 0  
Dziêkujê wszystkim za zainteresowanie, ale znalaz³em odpowied¼ na mój problem tu: http://forum.joomla.pl/showthread.php?t=16345&highlight=home.pl
Compaq Presario V6000
Joomla 1.5.2
www.principio.pl
  Temat zosta zablokowany.
#3389
Krzysztof Stachyra (Administrator Forum)
Krzysztof Stachyra
Administrator Forum
Posty: 697
graph
Odp:Problem z sond± i modu³em szukaj -Joomla 1 2008/04/05 18:45 Oklaski: 88  
principio napisa³:
Dziêkujê wszystkim za zainteresowanie, ale znalaz³em odpowied¼ na mój problem tu: http://forum.joomla.pl/showthread.php?t=16345&highlight=home.pl
Cze¶æ. Nie ma za co dziêkowaæ. Przecie¿ zainteresowany by³e¶ Ty i znalaz³e¶ odpowied¼. A co do Joomla 1.5.X, to naprawdê dziwiê siê, ¿e pocz±tkuj±cy u¿ytkownicy ( bez urazy , ale nic nie piszesz o sobie ) zgadzaj± siê na testowanie systemu, który jest mo¿e ju¿ popularny na Zachodzie, ale zanim w Polsce co¶ do niego powstanie, to jeszcze du¿o wody up³ynie z Wis³y do Morza, naszego . Przecie¿ polskich produktów do Joomla 1.0.1x dalej jest jak na lekarstwo. Przejrzyj trochê na oczy, a innym te¿ polecam ten post. To o czym piszê nie oznacza ¿e jestem przeciwnikiem Joomla z serii 1.5.X, tylko realist±. Przecie¿ ju¿ jest Joomla 1.0.15, a wkrótce mo¿e i bêdzie 1.0.16. Czy to oznacza ¿e kto¶ robi bezsensown± pracê?. Chyba nie. Prawda?. A problemów, i to nie rozwi±zanych do koñca dla Joomla z serii 1.0.1X mamy jeszcze sporo. Ale mimo tego w starszych wersjach, na Twojej stronie g³ównej, oprócz modu³u Sondy, Nowo¶ci, g³ównego menu i paru innych, oraz napisu na zak³adce przegl±darki "Welcome to the Frontpage" ( patrz -> Joomla 1.5.X TUTAJ ) zawsze masz spore mo¿liwo¶ci aby wy¶wietliæ co¶, co ju¿ jest dawno dostêpne i sprawdzone. Jestem zawsze jak najbardziej za aktualizacj± systemu, ale bez przesady. Jak pisze, do¶æ przewrotnie, i trochê w innym kontek¶cie Zwiastun na forum Joomla.pl:

Nie u¿ywaj 1.5 , nie bêdziesz mieæ problemu

Tutaj akurat zgadzam siê z nim .
Pozdrawiam. Jokris.
CMS: Joomla 1.0.7 Pl. Strona: JOKRIS.INFO. Piszcie spokojnie, bez nerww!!. [NA SKRTY DO POBIERALNI] Gadu-Gadu: Skype: PROSZ CZYTA REGULAMIN! Jokris
  Temat zosta zablokowany.
#3392
principio (Uytkownik)
principio
Nowicjusz
Posty: 4
graphgraph
Odp:Problem z sond± i modu³em szukaj -Joomla 1 2008/04/05 19:55 Oklaski: 0  
Cze¶æ. Rozumiem Twój punkt widzenia i czê¶ciowo siê z nim zgadzam tylko ¿e, po pierwsze, polski jêzyk na stronie i na zapleczu jest ju¿ dostêpny dla Joomla 1.5 i nie uwa¿am ¿e ludzie którzy stworzyli to t³umaczenie zrobili bezsensown± robotê. Po drugie wcze¶niej mia³em na tym samym serwerze Joomla 1.0.15, ale - z nieznanych mi przyczyn - po jakim¶ czasie nie mog³em zalogowaæ siê do panelu administracyjnego. Szuka³em, googlowa³em, próbowa³em kombinowaæ na w³asn± rêkê, ale nie uda³o mi siê zalogowaæ. Za ka¿dym razem komunikat: "Sesja wygas³a". Dlatego postanowi³em wrzuciæ now± wersjê. Teraz wszystko ¶miga, na razie zero problemów (prócz tych o którym wspomina³em we wcze¶niejszym po¶cie). Ju¿ siê przyzwyczai³em do tego, ¿e z programami Open Source zawsze s± jakie¶ k³opoty, niezale¿nie od wersji. Poza tym fajnie jest byæ pionierem, nigdy nie by³em konserwatyst± i nie boje siê nowo¶ci.
Pozdro i jeszcze raz dziêki
Compaq Presario V6000
Joomla 1.5.2
www.principio.pl
  Temat zosta zablokowany.
#3393
aha44 (Uytkownik)
aha44
Prawa Rka Admina
Posty: 166
graphgraph
Odp:Problem z sond± i modu³em szukaj -Joomla 1 2008/04/05 21:34 Oklaski: 16  
Sesja wygas³a - a przypadkiem nie próbowa³e¶ siê logowaæ z FF?
Joomla 1.0.11 Stable PL
phpMyAdmin - 2.10.3
Wersja serwera: 5.0.45-log

Cakiem dobry humor
Katalog stron serwisu aha44.pl
  Temat zosta zablokowany.
#3397
principio (Uytkownik)
principio
Nowicjusz
Posty: 4
graphgraph
Odp:Problem z sond± i modu³em szukaj -Joomla 1 2008/04/05 22:49 Oklaski: 0  
Próbowa³em z Firefoxa 2.0.0.13 i 3 beta 5, Opery i IE7. Za ka¿dym razem ten sam komunikat.
Compaq Presario V6000
Joomla 1.5.2
www.principio.pl
  Temat zosta zablokowany.
Id na sam gr Odpowiedz
© Copyright 2007 Best of Joomla, Powered by FireBoardPobierz nagwki ostatnich postw.


Strony zaprzyjanione z serwisem JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo oraz partnerskie
 
 
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFOJOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Linki do stron www opartych na Joomla! i nie tylko!. Odsyacze pobierane s z komponentu Linki.
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Do Gry      © 2006 JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo - Wszelkie Prawa Zastrzeone      Do Gry
JOKRIS INFOJoomla! jest wolnym oprogramowaniem udostpnianym na warunkach licencji GNU/GPL || Technorati Profile