Strona Gwna Forum Dyskusyjne Joomla Mambo Komponenty Moduy! Pobierz Pliki Ksiga Goci-Dopisz Si!! Napisz do nas! Okienka Popups dziki overLIB!
Dzisiaj jest wtorek, 28 stycznia 2020 r. 28 dzie roku
Prawa Autorskie serwisu JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo
PageRank strony http://www.jokris.info Dodaj Nowoci z serwisu Jokris.info do swojej strony iGoogle
 
JOOMLA! TO NAJLEPSZY OBECNIE SYSTEM CMS NA WIECIE! I ZA DARMO!!. PODZIKUJMY TWRCOM. JOKRIS
 
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Joomla! - Menu
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Apel o pomoc
Pomoc dla Kuby Kowalskiego - Przeka¿ 1% Podatku
Przeka¿ 1% podatku dla Jakuba Leszka Kowalskiego
Migracja do Joomla 1.5
Wykonam migracjê
z
Joomla 1.0.XX
do
Joomla 1.5.XX
Zainteresowanych proszê o sk³adanie ofert na mój adres
E MAIL.
Dodaj Do Zak³adek
 
 
Add to Technorati Favorites
Menu g³ówne
Forum Ostatnie posty

Zobacz wiêcej postów...
Gor±co polecam!!!
Kurs autorstwa Wojtka Romanka tworzenia komponentów do Joomla 1.5. Kursy programowanie, c++, delphi, assembler, c#, csharp, sharp, 8051, 80535, pascal. Programy autorskie. Komponenty do Joomla!. Gor±co polecam. Oby jak najwiêcej takich programistów!...
Najczê¶ciej pobieraj±...
Mod Januszczyk

Ksiêga Go¶ci-Wpisy
Lukas
Bardzo przydatna strona, korzystam.
Kontynuuj
Krzysztof
Witam, zapraszam na ulotki.
Kontynuuj
Skype Web
Zadzwoñ do mnie poprzez Skype!
Szukaj w Google
Google Polska!

internet

www.jokris.info
www.2es-sqad.info
pl.wikipedia.org
Kalendarz Imienin
28 Stycznia 2020
Wtorek
Imieniny obchodz:
Agnieszka, Augustyn,
Flawian, Ildefons,
Julian, Karol,
Leonidas, Piotr,
Radomir, Roger,
Waleriusz
Do koca roku zostao 339 dni.
Cytaty
Prawdziwa wiedza to wiadomo rozmiarów wasnej ignorancji.
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
© 2020 JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo
(C) 2020 JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo
Google Twoja Wyszukiwarka
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Forum Joomla / Mambo :: JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo
Forum JOKRIS.INFO
Witaj, Internauto!
Prosz Zaloguj si aby napisa post lub Zarejestruj.
Zapomniae haso?
Jokris - Administrator SerwisuZagadaj na Gadu- Gadu
Zadzwo do mnie poprzez Skype!
Zagadaj na Tlena

Id na sam d Odpowiedz

TEMAT: galeria zdjêæ

#3087
butek (Uytkownik)
butek
Zagldajcy
Posty: 17
graphgraph
galeria zdjêæ 2008/02/28 09:41 Oklaski: 0  
Link do mojej galerii
Tu mam problem z polskimi znakami i nad oraz pod zdjêciem wyrzuca mi fragment kodu . Konwertowa³em plik xml i lang na utf8 . Czy to jest wina szablonu ze widaæ kod w obrêbie obrazka , czy te¿ jest to wina galerii ? Jak to zmienic ?
Mirek z Elblga
WWW:http://zszstudzieniec.home.pl/joomla
Wersja joomla: 1.0.13 PL
Mysql: 5.0.33
  Temat zosta zablokowany.
#3088
Krzysztof Stachyra (Administrator Forum)
Krzysztof Stachyra
Administrator Forum
Posty: 697
graph
Odp:galeria zdjêæ 2008/02/28 17:20 Oklaski: 88  
butek!. Naucz siê wstawiaæ linki do postu. To¿ to prawie wandalizm!!!. Po mojej odpowiedzi poprawiê Ci linka. Dostajesz pierwsze i ostatnie ostrze¿enie. Jeszcze raz wstawisz taki link, to usunê ciê z Forum!.
Kod:

  Link: [url­]http://www.zzz.com/[/url] lub [­url=http://www.zzz.com/]To jest link (odno¶nik)[/url]


Ten pierwszy jest tylko dla krótkich odsy³aczy. Stosuj ten drugi sposób. Np. tak:
Kod:

  [­url=http://zszstudzieniec.home.pl/joomla/index.php?option=com_paxxgallery&Itemid=51&task=view&gid=5&iid=31] To jest link (odno¶nik)[/url]


Jokris.
CMS: Joomla 1.0.7 Pl. Strona: JOKRIS.INFO. Piszcie spokojnie, bez nerww!!. [NA SKRTY DO POBIERALNI] Gadu-Gadu: Skype: PROSZ CZYTA REGULAMIN! Jokris
  Temat zosta zablokowany.
#3092
butek (Uytkownik)
butek
Zagldajcy
Posty: 17
graphgraph
Odp:galeria zdjêæ 2008/02/28 19:46 Oklaski: 0  
Dziêki Voltek.
Pliki z polskimi czcionkami przerabia³em automatycznie pod linuxem
Kod:

  iconv -f iso-8859--t utf--o plik_wyj¶ciowy plik_oryginalny

. Wstawiam, ¿eby admin sobie nie my¶la³ , zatem w kodzie galerii nie majstrowa³em.
Mirek z Elblga
WWW:http://zszstudzieniec.home.pl/joomla
Wersja joomla: 1.0.13 PL
Mysql: 5.0.33
  Temat zosta zablokowany.
#3093
Krzysztof Stachyra (Administrator Forum)
Krzysztof Stachyra
Administrator Forum
Posty: 697
graph
Odp:galeria zdjêæ 2008/02/28 21:20 Oklaski: 88  
Cze¶æ.
butek. Na pocz±tek do Ciebie. No naprawdê jeste¶ na bakier z kodem HTML . Ja nie rozumiê, jak mo¿na zabieraæ siê za zak³adanie serwisu, nie znaj±c podstaw jêzyka HTML. Powtarzam: podstaw. To ¿e siê nie zna, to nie jest wielkim problemem, bo zawsze mo¿na siê nauczyæ. Ale to, ¿e siê robi to, co Ty zrobi³e¶ ze swoj± templatk±, to ju¿ jest KARALNE ( np. brak dostêpu do komputera przez miesi±c!!! ). No ok. ¯artujê z t± kar±. Ale to nie zwalnia Ciê od konieczno¶ci uczenia siê.

Plik index.php templatki jest wprawdzie plikiem PHP, ale ma strukturê dokumentu HTML. Musi mieæ, ze wzglêdu na kompatybilno¶æ z przegl±darkami. Czyli w ogólnym skrócie, dokument HTML, niezgodny ze standardem WC3 ( nie myliæ z Warcraft 3! ), powinien wygl±daæ tak:
Kod:

  <html> <head> <title>Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Studzieñcu</title> </head> <body> Tresc strony...... </body> </html>


A poprawny dokument HTML, zgodny ze standardem WC3 powinien wygl±daæ tak:
Kod:

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Studzieñcu</title> </head> <body> Tresc strony...... </body> </html>


Deklaracja !DOCTYPE jest WYMAGANA i OBOWI¡ZKOWA. A teraz jak to wygl±da u Ciebie ( pocz±tkowy kod pliku index.php templatki ):
Kod:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Studzieñcu</title> <meta name="description" content="Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Studzieñcu zaprasza" /> <meta name="keywords" content="Joomla, joomla" /> <meta name="Generator" content="Joomla! - Copyright (C) 2005 - 2007 Open Source Matters. All rights  reserved." /> <meta name="robots" content="index, follow" />     <link rel="shortcut icon" href="http://zszstudzieniec.home.pl/joomla/images/favicon.ico" />     <link rel="stylesheet" href="http://zszstudzieniec.home.pl/joomla/templates/ms_mandarine/css/ template_css.css" type="text/css"/><link rel="shortcut icon" href="http://zszstudzieniec.home.pl/ joomla/images/favicon.ico" /> </head>


Koñcowy kod pliku index.php:
Kod:

  </body> </html><script type="text/javascript"><!-- document.writeln('<'+'scr'+'ipt type="text/javascript" src="http://home.hit.stat.pl/_'+(new Date()).getTime()+'/script.js?id=ApscDa9uk2STvy3VdRHJcpcP7A_UKtA4OTBchfu_d_b.V7"></'+'scr'+'ipt>'); //--></script>


ID ze Stat.pl zmieni³em, ¿eby¶ potem nie pos±dzi³ mnie o ujawnianie danych osobowych.
Ten kod JavaScript ze Stat.pl MUSI znajdowaæ siê w obszarze <body>, a najlepiej tu¿ nad dolnym </body> ( tag zamykaj±cy body ), aby przyspieszyæ ³adowanie strony. Czyli:
Kod:

  <script type="text/javascript"><!-- document.writeln('<'+'scr'+'ipt type="text/javascript" src="http://home.hit.stat.pl/_'+(new Date()).getTime()+'/script.js?id=ApscDa9uk2STvy3VdRHJcpcP7A_UKtA4OTBchfu_d_b.V7"></'+'scr'+'ipt>'); //--></script> </body> </html>


Poza </body> i </html> nie mo¿e siê znajdowaæ NIC, i st±d skrypt JavaScript ze Stat.pl wyskakujê Ci w obszarze okna PAXXGallery. Popraw ca³y plik index.php templatki, oraz ten kod ze Stat.pl. Nie piszê tu jeszcze o wielu innych b³êdach, bo ja nie jestem od sprawdzania poprawno¶ci kodu obcych mi stron.
Proponujê Ci, aby¶ jednak skorzysta³ ze znakomitych kursów HTML, które w sporych ilo¶ciach znajdziesz w internecie. Osobi¶cie polecam ¶wietny, chyba najlepszy, z jakiego korzystam do dzisiaj kurs ( cz³owiek uczy siê do koñca ¿ycia! ) na stronie kurshtml.boo.pl
Voltek napisa³:
Jokris ju¿ nie strasz bo i tak boimy siê o cokolwiek zapytaæ
Czytaj uwa¿nie co napiszê. To jest moje Forum, a Ty jeste¶ ledwo raczkuj±cym Forumowiczem, i jak napiszesz 200 postów, wtedy bêdziesz mia³ moralne prawo, aby zwracaæ uwagê Administratorowi strony. Co do porad w sprawie PAXXGallery, to namawiasz cz³owieka do niedobrej rzeczy. Mianowicie usuniêcie stopki z komponentu, którego licencja nie precyzyjnie wskazuje, czy mo¿na to zrobiæ, ale zaleca poszanowanie autora i zostawienie wpisu. To gdzie ³±czy link PAXXGallery 0.2.3f wiem ju¿ od dawna, ale strona paxxgallery.com by³a stron± Autora komponentu Tobiasa Floery. Poni¿ej na zdjêciu z ¿on±:

Wracaj±c do tematu, sama nazwa komponentu wskazuje na cytowana stronê. Dodatkowo wszelkie modyfikacje w komponencie dokona³em ja, a nie Ty Voltek, wiêc lepiej zamilcz w tym temacie. I masz racjê, bój siê tutaj pisaæ, bo je¶li bêdziesz pisa³ ¿e:
Voltek napisa³:
butek, a zmieni³e¶ deklaracjê strony kodowej? Bo jak zmieniæ kodowanie przegl±darki na ISO to wszystko gra, wiêc to raczej ¼le jest zadeklarowane w style.xml
...to napisz co to jest style.xml. Bo ja nie wiem. Pomyli³o Ci siê chyba z Prologiem XML, lub z plikiem XML templatki, który nie ma ¿adnego wp³ywu na sposób wy¶wietlenia pliku index.php. Ca³y Twój post to pisanie o niczym. Wybacz. Post zostanie zmoderowany!. Ju¿ kilka takich przypadków by³o na Forum ( namawianie do usuniêcia stopki ), i spotka³ je ten sam los. Ja naprawdê mam du¿o innych zajêæ, i nie mam czasu na dyskusje nie merytoryczne. A podoba³a by Ci siê Twoja strona, jak ja bym Ci wstawi³ taki link?. W³a¶nie wkurza mnie to, ¿e to ja muszê poprawiaæ te linki, a Ty siê z tego ¶miejesz. Co do Forum, to pisa³em ju¿, ¿e nie wiadomo jak d³ugo bêdzie jeszcze istnieæ, bo ja mam zaplanowana wizytê w szpitalu. A pomóc nikt nie chce, oprócz Aha44 ( Dziêkujê!!!!). My¶lê, ¿e i tak ju¿ du¿o zrobi³em dla Joomla, i mo¿e pora aby kto¶ inny za³o¿y³ alternatywn± stronê dla Joomla.pl i Joomlapl.com i pokaza³ siê od dobrej strony. Mo¿esz to byæ Ty, Voltek. Zachêcam. Bêdziesz wówczas odpisywa³ na posty i poprawia³ linki od ludzi, którym nie chce siê skorzystaæ z pomocy dla edytora Forum. No chyba ¿e chcesz mi pomóc, to rób to w sposób taki, aby nie wchodziæ w konflikt ze mn±. Wtedy powiem Ci: Dziêkujê!!!!.
butek. Proszê Ciê o to, aby¶ przywróci³ stopkê ze stron± autora komponentu oraz autora modyfikacji. Ja nad t± galeri± siedzia³em wiele nocy, aby zadzia³a w polskich warunkach, wiêc nie ¿yczê sobie, aby istnia³a ona na Twojej stronie bez stopki. Stopka jest zap³at± dla mnie za wykonan± pracê, i je¶li jeste¶ cz³owiekiem uczciwym, to poczynisz to, o co Ciê proszê. Poni¿ej s± dwa pliki paxxgallery.class.php. Jeden w kodowaniu ISO-8859-2, drugi, dla Ciebie w UTF-8. W ¿adnym z nich nie ma odsy³acza do strony kontrowersyjnej. Plik PAXXGallery 0.2.3f pl, poprawiony zosta³ ju¿ podmieniony w plikowni.
To tyle na teraz. Pozdrawiam. Jokris.
Zacznik:
Nazwa pliku: paxxgallery.class_utf.zip
Wielko plku:776 bajtw

Zacznik:
Nazwa pliku: paxxgallery.class_iso.zip
Wielko plku:774 bajtw
CMS: Joomla 1.0.7 Pl. Strona: JOKRIS.INFO. Piszcie spokojnie, bez nerww!!. [NA SKRTY DO POBIERALNI] Gadu-Gadu: Skype: PROSZ CZYTA REGULAMIN! Jokris
  Temat zosta zablokowany.
#3096
Krzysztof Stachyra (Administrator Forum)
Krzysztof Stachyra
Administrator Forum
Posty: 697
graph
Odp:galeria zdjêæ 2008/02/28 21:50 Oklaski: 88  
¯egnam Voltek. Twoje ¿yczenie jest dla mnie rozkazem. Pamiêtaj, ¿e powrót tutaj jest niemo¿liwy. Ze wzglêdu na Twoj± z³a wolê, oraz obra¼liwe teksty w stylu "ul¿yj sobie", Twoje posty tak¿e zostan± usuniête.
CMS: Joomla 1.0.7 Pl. Strona: JOKRIS.INFO. Piszcie spokojnie, bez nerww!!. [NA SKRTY DO POBIERALNI] Gadu-Gadu: Skype: PROSZ CZYTA REGULAMIN! Jokris
  Temat zosta zablokowany.
#3098
butek (Uytkownik)
butek
Zagldajcy
Posty: 17
graphgraph
Odp:galeria zdjêæ 2008/02/28 22:00 Oklaski: 0  
Ja te¿ wypadam
Mirek z Elblga
WWW:http://zszstudzieniec.home.pl/joomla
Wersja joomla: 1.0.13 PL
Mysql: 5.0.33
  Temat zosta zablokowany.
Id na sam gr Odpowiedz
© Copyright 2007 Best of Joomla, Powered by FireBoardPobierz nagwki ostatnich postw.


Strony zaprzyjanione z serwisem JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo oraz partnerskie
 
 
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO



JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Linki do stron www opartych na Joomla! i nie tylko!. Odsyacze pobierane s z komponentu Linki.
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Do Gry      © 2006 JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo - Wszelkie Prawa Zastrzeone      Do Gry
JOKRIS INFO



Joomla! jest wolnym oprogramowaniem udostpnianym na warunkach licencji GNU/GPL || Technorati Profile