Strona Gwna Forum Dyskusyjne Joomla Mambo Komponenty Moduy! Pobierz Pliki Ksiga Goci-Dopisz Si!! Napisz do nas! Okienka Popups dziki overLIB!
Dzisiaj jest wtorek, 02 czerwca 2020 r. 154 dzie roku
Prawa Autorskie serwisu JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo
PageRank strony http://www.jokris.info Dodaj Nowoci z serwisu Jokris.info do swojej strony iGoogle
 
JOOMLA! TO NAJLEPSZY OBECNIE SYSTEM CMS NA WIECIE! I ZA DARMO!!. PODZIKUJMY TWRCOM. JOKRIS
 
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Joomla! - Menu
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Apel o pomoc
Pomoc dla Kuby Kowalskiego - Przeka¿ 1% Podatku
Przeka¿ 1% podatku dla Jakuba Leszka Kowalskiego
Migracja do Joomla 1.5
Wykonam migracjê
z
Joomla 1.0.XX
do
Joomla 1.5.XX
Zainteresowanych proszê o sk³adanie ofert na mój adres
E MAIL.
Dodaj Do Zak³adek
 
 
Add to Technorati Favorites
Menu g³ówne
Forum Ostatnie posty

Zobacz wiêcej postów...
Gor±co polecam!!!
Kurs autorstwa Wojtka Romanka tworzenia komponentów do Joomla 1.5. Kursy programowanie, c++, delphi, assembler, c#, csharp, sharp, 8051, 80535, pascal. Programy autorskie. Komponenty do Joomla!. Gor±co polecam. Oby jak najwiêcej takich programistów!...
Najczê¶ciej pobieraj±...
Mod Januszczyk

Ksiêga Go¶ci-Wpisy
Lukas
Bardzo przydatna strona, korzystam.
Kontynuuj
Krzysztof
Witam, zapraszam na ulotki.
Kontynuuj
Skype Web
Zadzwoñ do mnie poprzez Skype!
Szukaj w Google
Google Polska!

internet

www.jokris.info
www.2es-sqad.info
pl.wikipedia.org
Kalendarz Imienin
2 Czerwca 2020
Wtorek
Imieniny obchodz:
Efrem, Erazm,
Eugeniusz, Marcelin,
Maria, Marianna,
Mikoaj, Nicefor,
Piotr, Racisaw
Do koca roku zostao 213 dni.
Cytaty
Jeli mówisz prawd, nie musisz niczego pamita.
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
© 2020 JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo
(C) 2020 JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo
Google Twoja Wyszukiwarka
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Forum Joomla / Mambo :: JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo
Forum JOKRIS.INFO
Witaj, Internauto!
Prosz Zaloguj si aby napisa post lub Zarejestruj.
Zapomniae haso?
Jokris - Administrator SerwisuZagadaj na Gadu- Gadu
Zadzwo do mnie poprzez Skype!
Zagadaj na Tlena

Id na sam d Odpowiedz

TEMAT: uk³ad modu³ów

#1981
ScorpioN (Uytkownik)
ScorpioN
Nowicjusz
Posty: 7
graphgraph
uk³ad modu³ów 2007/10/14 22:10 Oklaski: 0  
Wiêc:
Kod:

 Joomla1.0.13 Stable Sunglow ] Temlatesrt_bentobox_dark 

.

Mam takie ma³e pytanie, wiadomo, ¿e modu³y mo¿na ustawiaæ na wszelkie sposoby np. ma byæ widziany tylko na starcie, lub tylko w tym dziale, a moje pytanie jest nastêpuj±ce:

Chcia³ bym aby w jednym z artyku³ów nie wystêpowa³y modu³y, w tym przypadku potrzebuje ca³± szeroko¶æ strony, czy jest mo¿liwo¶æ ustawienia artyku³u by nie wy¶wietla³ modu³ów, ale tylko w tym jednym przypadku.

Dziêkujê za pomoc.
Zanim napiszesz nastpnego posta, miej minimum szacunku do waciciela tego Forum i wszystkich innych, ktrzy udzielaj Ci tu jakichkolwiek pomocnych odpowiedzi. Uzupenij podpis. Minimalna ilo znakw w podpisie wynosi 50. Ta pikna PIECZTKA zniknie samoistnie po uzupenieniu stopki o minimaln ilo oczekiwanych danych. A na pocztek dostajesz tylko...

  Temat zosta zablokowany.
#1982
aha44 (Uytkownik)
aha44
Prawa Rka Admina
Posty: 166
graphgraph
Odp:uk³ad modu³ów 2007/10/15 00:41 Oklaski: 16  
Teoretycznie da³oby radê, w praktyce da³em sobie z tym spokój, gdy¿ co¶ takiego sklasyfikowa³em jako dzia³anie bardziej uci±¿liwe, ni¿eli po¿yteczne. Te¿ potrzebowa³em ca³ej szeroko¶ci dla szablonów wapacza, ale ok. sam zdecydujesz.

Robi siê to tak:
  • Zak³adasz np. artyku³ statyczny w nowej kategorii specjalnie utworzonej tylko dla tego jednego artyku³u. Wchodzisz w menu modu³y (i tu zaczyna siê zabawa):

  • Otwierasz ka¿dy modu³ po kolei i zmieniasz w ustawieniach publikacji tych modu³ów na jakich stronach ma byæ wy¶wietlany (po prawej stronie masz listê gdzie ma byæ wy¶wietlany modu³ np. strona g³ówna, parzyste, nieparzyste i wszystkie kategorie wylistowane)

  • Pomijasz WSZYSTKIE, parzyste, nieparzyste i zaznaczasz tylko kategorie w których ma byæ wy¶wietlony pomijaj±c t± kategorie z tym jednym artyku³em

  • Gotowe


Info:
Wybiórczo zaznaczasz / odznaczasz klikaj±c myszk± na wci¶niêtym CTRL

I to wszystko
Joomla 1.0.11 Stable PL
phpMyAdmin - 2.10.3
Wersja serwera: 5.0.45-log

Cakiem dobry humor
Katalog stron serwisu aha44.pl
  Temat zosta zablokowany.
#1992
ScorpioN (Uytkownik)
ScorpioN
Nowicjusz
Posty: 7
graphgraph
Odp:uk³ad modu³ów 2007/10/15 16:53 Oklaski: 0  
Zgadza siê dzia³a, jednak nie ukrywam, ¿e jest to naprawdê uci±¿liwe, instaluj±c ka¿dy nowy modu³ trzeba pamiêtaæ o tej zasadzie :|, nowe kategorie trzeba doznaczyæ do modu³ów oraz ju¿ wszystkie istniej±ce zmieniæ. Zgodzê siê - za du¿o roboty.

A gdyby tak zrobiæ kopie index.php tylko z wrapperem itd i nazwaæ index2.php ? :| da to co¶ ? te¿ du¿o pracy, ale jednorazowo.
Zanim napiszesz nastpnego posta, miej minimum szacunku do waciciela tego Forum i wszystkich innych, ktrzy udzielaj Ci tu jakichkolwiek pomocnych odpowiedzi. Uzupenij podpis. Minimalna ilo znakw w podpisie wynosi 50. Ta pikna PIECZTKA zniknie samoistnie po uzupenieniu stopki o minimaln ilo oczekiwanych danych. A na pocztek dostajesz tylko...

  Temat zosta zablokowany.
#1993
aha44 (Uytkownik)
aha44
Prawa Rka Admina
Posty: 166
graphgraph
Odp:uk³ad modu³ów 2007/10/16 00:37 Oklaski: 16  
chyba ju¿ jest taki plik jak index2.php w sk³adzie joomli. Ale pro¶ciej chyba by³oby zrobiæ najzywczajniejsz± stronê np. logogsm.html i daæ to na wrapera
Joomla 1.0.11 Stable PL
phpMyAdmin - 2.10.3
Wersja serwera: 5.0.45-log

Cakiem dobry humor
Katalog stron serwisu aha44.pl
  Temat zosta zablokowany.
#1994
marcinprezes (Uytkownik)
marcinprezes
Bardzo Pomocny
Posty: 67
graphgraph
Odp:uk³ad modu³ów 2007/10/16 01:13 Oklaski: 5  
Cze¶æ

A nie lepiej pokombinowaæ z templatkami ??
Jest przecie¿ opcja "Przypisz" w ustawieniach templatek. Wystarczy tylko stworzyæ drug± templatke o innej ale podobnej nazwie, z index.php templatki usun±æ modu³y nie potrzebne i Przypisaæ do konkretnego miejsca w MENU i jak tylko zajdzie potrzeba to mo¿na zawsze dodaæ kolejne pozycje MENU.

A gdyby tak zrobiæ kopie index.php tylko z wrapperem itd i nazwaæ index2.php ? :| da to co¶ ? te¿ du¿o pracy, ale jednorazowo.
Wa¿ne!!! kombinujemy w index.php templatki a nie Joomli !
www.ecoedukacja.waw.pl
www.procare.pl
PHP dziaa na:: Linux dps-7.network.szczecin.pl 2.6.17.6 #1 SMP Tue Jul 18 23:11:22 CEST 2006 i686
Wersja MySQL:: 4.1.22-standard
Wersja PHP:: 5.1.5
Serwer WWW:: Apache
Interfejs serwera PHP:: cgi
Wersja Joomla!:: Joomla! 1.0.11 Stable [ Sunbow ] 28 August 2006 20:00 UTC
  Temat zosta zablokowany.
#1996
doti (Uytkownik)
doti
Nowicjusz
Posty: 5
graphgraph
Odp:uk³ad modu³ów 2007/10/16 10:27 Oklaski: 0  
Je¶li chcesz, ¿eby ca³y blok modu³ów (np. right) siê nie wy¶wietla³, mo¿e warto w index.php templatki dopisaæ warunek php dla tej specyficznej zawarto¶ci czyli np. dla option, Itemid itp w zale¿no¶ci od rodzaju tre¶ci. Wtedy w kodzie nie bêdzie umieszczany fragment dotycz±cy modu³ów.
Rozwi±zanie przydatne tylko wtedy, gdy chcesz wy³±czyæ ca³y obszar, a nie kilka modu³ów z danego bloku.
Zanim napiszesz nastpnego posta, miej minimum szacunku do waciciela tego Forum i wszystkich innych, ktrzy udzielaj Ci tu jakichkolwiek pomocnych odpowiedzi. Uzupenij podpis. Minimalna ilo znakw w podpisie wynosi 50. Ta pikna PIECZTKA zniknie samoistnie po uzupenieniu stopki o minimaln ilo oczekiwanych danych. A na pocztek dostajesz tylko...

  Temat zosta zablokowany.
Id na sam gr Odpowiedz
© Copyright 2007 Best of Joomla, Powered by FireBoardPobierz nagwki ostatnich postw.


Strony zaprzyjanione z serwisem JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo oraz partnerskie
 
 
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFOJOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Linki do stron www opartych na Joomla! i nie tylko!. Odsyacze pobierane s z komponentu Linki.
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Do Gry      © 2006 JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo - Wszelkie Prawa Zastrzeone      Do Gry
JOKRIS INFOJoomla! jest wolnym oprogramowaniem udostpnianym na warunkach licencji GNU/GPL || Technorati Profile