Strona Gwna Forum Dyskusyjne Joomla Mambo Komponenty Moduy! Pobierz Pliki Ksiga Goci-Dopisz Si!! Napisz do nas! Okienka Popups dziki overLIB!
Dzisiaj jest pitek, 29 maja 2020 r. 150 dzie roku
Prawa Autorskie serwisu JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo
PageRank strony http://www.jokris.info Dodaj Nowoci z serwisu Jokris.info do swojej strony iGoogle
 
JOOMLA! TO NAJLEPSZY OBECNIE SYSTEM CMS NA WIECIE! I ZA DARMO!!. PODZIKUJMY TWRCOM. JOKRIS
 
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Joomla! - Menu
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Apel o pomoc
Pomoc dla Kuby Kowalskiego - Przeka¿ 1% Podatku
Przeka¿ 1% podatku dla Jakuba Leszka Kowalskiego
Migracja do Joomla 1.5
Wykonam migracjê
z
Joomla 1.0.XX
do
Joomla 1.5.XX
Zainteresowanych proszê o sk³adanie ofert na mój adres
E MAIL.
Dodaj Do Zak³adek
 
 
Add to Technorati Favorites
Menu g³ówne
Forum Ostatnie posty

Zobacz wiêcej postów...
Gor±co polecam!!!
Kurs autorstwa Wojtka Romanka tworzenia komponentów do Joomla 1.5. Kursy programowanie, c++, delphi, assembler, c#, csharp, sharp, 8051, 80535, pascal. Programy autorskie. Komponenty do Joomla!. Gor±co polecam. Oby jak najwiêcej takich programistów!...
Najczê¶ciej pobieraj±...
Mod Januszczyk

Ksiêga Go¶ci-Wpisy
Lukas
Bardzo przydatna strona, korzystam.
Kontynuuj
Krzysztof
Witam, zapraszam na ulotki.
Kontynuuj
Skype Web
Zadzwoñ do mnie poprzez Skype!
Szukaj w Google
Google Polska!

internet

www.jokris.info
www.2es-sqad.info
pl.wikipedia.org
Kalendarz Imienin
29 Maja 2020
Pitek
Imieniny obchodz:
Bogusawa,
Maksymilian, Maria
Magdalena, Teodor,
Teodozja
Do koca roku zostao 217 dni.
Cytaty
Zastanów si raz, zanim co dasz, dwa- zanim przyjmiesz i tysic zanim zadasz..
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
© 2020 JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo
(C) 2020 JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo
Google Twoja Wyszukiwarka
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Forum Joomla / Mambo :: JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo
Forum JOKRIS.INFO
Witaj, Internauto!
Prosz Zaloguj si aby napisa post lub Zarejestruj.
Zapomniae haso?
Jokris - Administrator SerwisuZagadaj na Gadu- Gadu
Zadzwo do mnie poprzez Skype!
Zagadaj na Tlena

Wolno odtwarzaj±ce siê MP3 (1 wej)
Id na sam d Odpowiedz

TEMAT: Wolno odtwarzaj±ce siê MP3

#2194
wald10 (Uytkownik)
wald10
Nowicjusz
Posty: 4
graphgraph
Wolno odtwarzaj±ce siê MP3 2007/11/15 16:40 Oklaski: 10  
Witajcie,

Nie wiedzia³em gdzie to napisaæ, to piszê to tutaj. Mo¿e kto¶ mia³ podobny problem.
Jest : Joomla 1.0.13.
Cel : odtworzenie MP3 z serwera.
Zainstalowane : Jogadgets, Dewplayer, mgMediaBot2.
Problem : pliki MP3 odtwarzaj± siê za wolno (ok 10%).
Przegl±darki : IE, FireFox.
Karta d¼wiêkowa : Creative Audigy 2
Flash Player : Adobe Flash Player 9

Co mo¿e byæ przyczyn±?
Wydaje mi siê, i¿ utwory na innych stronach dzia³aj± OK, ale trudno mi jest to stwierdziæ nie znaj±c dok³adnie tych utworów.
Czy kto¶ kiedy¶ mia³ taki problem?
Zanim napiszesz nastpnego posta, miej minimum szacunku do waciciela tego Forum i wszystkich innych, ktrzy udzielaj Ci tu jakichkolwiek pomocnych odpowiedzi. Uzupenij podpis. Minimalna ilo znakw w podpisie wynosi 50. Ta pikna PIECZTKA zniknie samoistnie po uzupenieniu stopki o minimaln ilo oczekiwanych danych. A na pocztek dostajesz tylko...

  Temat zosta zablokowany.
#2243
wald10 (Uytkownik)
wald10
Nowicjusz
Posty: 4
graphgraph
Odp:Wolno odtwarzaj±ce siê MP3 2007/11/23 10:21 Oklaski: 10  
Sam sobie odpowiem.

Sprawdzi³em chyba wszystkie mo¿liwo¶ci i uda³o mi siê rozwi±zaæ problem. Uwaga na narzêdzia, którymi wykonujesz pliki MP3. Uwaga na kompresor LAME MP3 Encoder - muzyka bêdzie zbyt wolna. Uwaga te¿ na kompresjê w MP3PRO - muzyka bêdzie zbyt szybko. Wydaje mi siê i¿ jest to problem samego Flash-a.

Dziêki za wszystkie odpowiedzi
Zanim napiszesz nastpnego posta, miej minimum szacunku do waciciela tego Forum i wszystkich innych, ktrzy udzielaj Ci tu jakichkolwiek pomocnych odpowiedzi. Uzupenij podpis. Minimalna ilo znakw w podpisie wynosi 50. Ta pikna PIECZTKA zniknie samoistnie po uzupenieniu stopki o minimaln ilo oczekiwanych danych. A na pocztek dostajesz tylko...

  Temat zosta zablokowany.
#2246
Krzysztof Stachyra (Administrator Forum)
Krzysztof Stachyra
Administrator Forum
Posty: 697
graph
Odp:Wolno odtwarzaj±ce siê MP3 2007/11/23 19:28 Oklaski: 88  
wald10 napisa³:
Sam sobie odpowiem.

Sprawdzi³em chyba wszystkie mo¿liwo¶ci i uda³o mi siê rozwi±zaæ problem. Uwaga na narzêdzia, którymi wykonujesz pliki MP3. Uwaga na kompresor LAME MP3 Encoder - muzyka bêdzie zbyt wolna. Uwaga te¿ na kompresjê w MP3PRO - muzyka bêdzie zbyt szybko. Wydaje mi siê i¿ jest to problem samego Flash-a.

Dziêki za wszystkie odpowiedzi

Cze¶æ. Bardzo mi³o mi, ¿e sam sobie udzieli³e¶ odpowiedzi. Jestem dumny z Ciebie . Tylko napisz mi, co z niej wynika. Bo ¿e kompresory MP3 s± ró¿nej jako¶ci, to ka¿dy chyba wie. Wyt³umacz mi, jaki mo¿e mieæ problem Flash z odtwarzaniem plików muzycznych?. Temat ten by³ ju¿ poruszany na tym Forum, ale bardzo dawno, jak i na wielu innych Forach. Nie czyta³e¶ uwa¿nie. A wiêc przypomnê:

  • Muzykê z sieci Web obs³uguj± pluginy zainstalowane w Twoich przegl±darkach. Czyli tutaj Flash Adobe Player, który jest jakby po¶rednikiem miedzy Twoimi plikami muzycznymi na serwerze, a Twoim systemem operacyjnym, czyli zintegrowanymi z nim przegl±darkami. Do odtwarzania muzyki na stronie www wcale nie jest potrzebny Flash. Wystarczy, ale tylko dla IE i Opery znacznik HTML o nazwie BGSOUND, które definiuje odtwarzanie d¼wiêku w tle:
    Kod:

      <bgsound src="images/stories/plik.wav" loop="2" volume="0">


    TUTAJ masz przyk³ad.
    Czy sprawdza³e¶ np. szybko¶æ odtwarzania plików mp3 na Twoim dysku lokalnym?. Wystarczy skopiowaæ dowolny Flash Mp3 Player na dysk, wraz z playlist±. Automatycznie odtworzy on pliki z playlisty, o ile playlista nazywa siê "playlist.xml" a pliki przerzucisz na dysk i uwzglêdnisz to we wpisach do playlisty. Bêdziesz wówczas móg³ podejrzewaæ, ¿e wina nie le¿y po stronie serwera. Co zdarza siê, bo np. serwer jest zbyt wolny, obci±¿ony i.t.p. Musisz pamiêtaæ, ¿e ¶rednia prêdko¶æ odtwarzania plików mp3 w miarê dobrej jako¶ci to 96Kbps. Niestety, na wielu serwerach jest to za ma³o. To tak jak np. u mnie na dysku Winamp dobrze odtwarza muzykê o tej prêdko¶ci bitowej, a u kolegi ¼le, bo ma np. wolny, zapchany, nie defragmentowany dysk od roku czasu. To jest tylko przyk³ad. Wynika to z tego, ¿e wiêksza kompresja pliku muzycznego wykonana, jak sam piszesz, kiepskim kompresorem ( tutaj akurat Lame Mp3 jest jednym z lepszych kompresorów ) powoduje usuniêcie pewnych istotnych informacji z pliku. Dla Playera który potrafi dobrze synchronizowaæ pliki muzyczne, nie stanowi to ¿adnego problemu, ale tylko wtedy, je¶li nic mu w tym nie przeszkadza. Mam tu na my¶li kiepski dysk twardy komputera. To tyle wstêpu.

  • Sprawa istotna, o której piszesz dopiero, udzielaj±c sobie tej niby odpowiedzi. To sprawa kodera MP3PRO. Mam nadziejê, ¿e wiesz, i¿ stosuje on ca³kowicie inny algorytm kompresji, ni¿ pozosta³e kompresory. Do odtwarzania tak skompresowanych plików, o prêdko¶ci bitowej 64Kbps wymagany jest te¿ specjalny dekoder, w którego wyposa¿ony jest tylko Winamp, i bodaj¿e Foobar2000. Nie czyta³em nigdzie, lub nie znalaz³em informacji, ¿e jakikolwiek plugin przegl±darki internetowej potrafi obs³ugiwaæ ten format. Nawet Windows Media Player ¼le odtwarza ten format. I podejrzewam, ¿e Ty u¿ywa³e¶ tego kompresora, czyli MP3PRO, wiêc skutek by³ oczywisty. ¬le odtwarzane pliki Mp3. Nie wiem. Byæ mo¿e istniej± jakie¶ dodatki do odtwarzania tego formatu na stronach Web, ale ja takowego nie spotka³em.


Reasumuj±c. Na odtwarzanie plików Mp3 na stronie www ma wp³yw wiele czynników. Optymaln± prêdko¶ci± dla plików Mp3 powinno byæ 128Kbps. Nie stosowaæ zmiennej prêdko¶ci bitów. Strony na której media s± odtwarzane prawid³owo, znajduj± siê na specjalnie do tego przystosowanych serwerach, z wydzielon± tak zwan± przestrzeni± Streaming dla mediów. Jako przyk³ad mo¿na podaæ QuickTime Streaming Server. Bo problem dotyczy nie tylko plików Mp3, ale i tak¿e plików filmowych. Do kompresji polecam Koder Xing Thomg, który zapewnia przy sta³ej prêdko¶ci bitowej, bardzo dobr± jako¶æ pliku wyj¶ciowego Mp3.
To tyle. Flasha mo¿e nie mieæ z tym nic wspólnego. Dlaczego u wiêkszo¶ci ludzi dobrze odtwarza, a u Ciebie nie?. Sam sobie na to odpowiedzia³e¶, w swój swoisty sposób, a ja tylko przekaza³em kilka informacji, bo dla mnie z Twojej odpowiedzi nic nie wynika.
To tyle. Pozdrawiam. Jokris. I zawsze zapraszam.
CMS: Joomla 1.0.7 Pl. Strona: JOKRIS.INFO. Piszcie spokojnie, bez nerww!!. [NA SKRTY DO POBIERALNI] Gadu-Gadu: Skype: PROSZ CZYTA REGULAMIN! Jokris
  Temat zosta zablokowany.
Id na sam gr Odpowiedz
© Copyright 2007 Best of Joomla, Powered by FireBoardPobierz nagwki ostatnich postw.


Strony zaprzyjanione z serwisem JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo oraz partnerskie
 
 
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFOJOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Linki do stron www opartych na Joomla! i nie tylko!. Odsyacze pobierane s z komponentu Linki.
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Do Gry      © 2006 JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo - Wszelkie Prawa Zastrzeone      Do Gry
JOKRIS INFOJoomla! jest wolnym oprogramowaniem udostpnianym na warunkach licencji GNU/GPL || Technorati Profile